Zarejestrowanie znaku towarowego

family

Zarejestrowanie znaku towarowego

tel

Słowo, slogan reklamowy, dźwięk, melodia, rysunek, kombinacja słów i elementów graficznych, kolory, hologramy, elementy wyróżniające adresów internetowych, postacie przestrzenne, a także każde oznaczenie, które pozwoli odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa to są znaki towarowe.
Znak towarowy identyfikuje towar bądź usługę z jego wytwórcą. W obecnych czasach, gdzie konkurencyjność jest tak duża, że każdy aspekt działalności ma istotne znaczenie, niezwykle ważne jest zabezpieczenie interesów prawnych do znaku towarowego, gdyż daje możliwość korzystania z wyłączności jego używania w obrocie gospodarczym.
 
Wspomnieć należy, iż daje on również wartość reklamową oferowanych towarów lub usług, a i jego wykorzystanie w zakresie optymalizacji podatkowej również stanowi istotny aspekt.
 
Kancelaria świadczy usługi zgłaszania znaków towarowych w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy co oznacza, iż podmiot uprawniony na możliwość wyłącznego posługiwania się znakiem towarowym w celach zawodowych lub zarobkowych. Ma ono charakter czasowy i terytorialny, co oznacza, że chroni ono znak towarowy wyłącznie przez określony czas (10 lat na terenie Polski) i jedynie na wyznaczonym terenie. Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy pieczę nad utrzymaniem ochrony praw ochronnych na znaki towarowe.
 
 
W przypadkach naruszeń prawa ochronnego inicjujemy lub uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych, dotyczących unieważnienia lub wygaszenia praw ochronnych na znaki towarowe. W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli znaków towarowych. W przypadku stwierdzenia kolizji praw prowadzimy negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowujemy umowy dotyczące znaków towarowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia praw do znaków towarowych.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej ...

O Kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę klientów biznesowych oraz zapewnia usługi na rzecz klientów indywidualnych. Usługi kancelarii polegają na udzielaniu porad prawnych w różnych dziedzinach prawa.

Kontakt

  • Pn - Pt 10:00-18:00
  • ul. Czarnieckiego 30/31 lokal107, 73-110 Stargard
  • 663 965 022
  • [email protected]
Kancelaria Krystian Makowski © Wszystkie prawa zastrzeżone, realizacja: Guidance Group