Ochrona przed wierzycielami

Ochrona przed wierzycielami

Ochrona majątku przed roszczeniami wierzycieli należy do codziennej praktyki naszej kancelarii. Skutecznie doradzamy jak zabezpieczyć siebie i składniki swojego majątku przed postępowaniem egzekucyjnym.

Jednym ze środków obrony dłużnika przed egzekucją, określonym w art. 840 § 1 k.p.c., jest powództwo przeciwegzekucyjne. W ramach tego powództwa dłużnik może w pewnych sytuacjach żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo jego ograniczenia.

W czym Ci możemy pomóc?

W ramach działalności Kancelaria oferuje swoim Klientom szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu ochrony przed wierzycielami. Do najczęstszych form pomocy należą:
pisma procesowe,
reprezentacja przed sądami,
negocjacje z wierzycielami.

Kancelaria działa w interesie swoich Klientów, dbając w każdej sprawie, której się podejmie o szybkość i skuteczność. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszych usług, zapraszamy do kontaktu.

Porady prawne

Kategorie

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

+48 663 965 022