Dochodzenie wierzytelności

Dochodzenie wierzytelności

Skuteczne dochodzenie wierzytelności wymaga podjęcia odpowiednich czynności, a czym prędzej Państwo zgłosicie się do Kancelarii tym większa szansa na szybkie, skuteczne odzyskanie Państwa należności. Kancelaria wykonuje wszelkie czynności poczynając od chwili zawarcia umowy aż do wyegzekwowania wierzytelności. Kancelaria Radcy Prawnego Krystian Makowski świadczy usługi w zakresie dochodzenia wierzytelności na terenie kraju jak również na terenie Państw Unii Europejskiej.
Mając na uwadze zapewnienie klientom skutecznych czynności w zakresie dochodzenia wierzytelności Kancelaria Radcy Prawnego Krystian Makowski w ramach usług dla klientów indywidualnych w zakresie dochodzenia wierzytelności oferuje następujące usług na etapie przedsądowym, począwszy od weryfikacji dłużników, przedsądowych wezwań do zapłaty i negocjacji z dłużnikami, czy też wpisanie dłużnika do rejestru dłużników.

Z pomocą jak odzyskać dług od klienta przychodzą Biura Informacji Gospodarczej. Wpis nieuczciwego kontrahenta do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG może być instrumentem przyspieszającym odzyskanie należności. Większość podmiotów – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw – obawia się tego rodzaju środka odzyskiwania wierzytelności z uwagi na utratę wiarygodności wśród kontrahentów jak i spadek zdolności kredytowych i pożyczkowych.

Na etapie postępowania sądowego prowadzimy postępowania o zapłatę należności w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, oraz w kolejnych etapach postępowania sądowego, przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego czy też reprezentowania praw wierzycieli w ramach postępowań karnych skierowanych przeciwko dłużnikom w związku brakiem uregulowania należności.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku w postępowania sądowym prowadzona jest egzekucja z majątku dłużnika poprzez zajęcie wierzytelności, udziałów w spółkach, wynagrodzenia za pracę, nieruchomości, rachunków bankowych dłużnika, poprzez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem dłużnika w tym również zlecenie Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Kancelaria zawsze dostosowuje usługi do indywidualnych potrzeb Klienta, w szczególności poprzez zachowanie efektywności w prowadzeniu danego postępowania oraz optymalizację kosztów ponoszonych przez Klienta.

Porady prawne

Kategorie

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

+48 663 965 022