Spółka komandytowa

Spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – cechy charakterystyczne:

brak podwójnego opodatkowania, gdy zyski trafiają głównie do komandytariuszy będącymi osobami fizycznymi,
ograniczona odpowiedzialność osób faktycznie stojącymi za biznesem, gdy komplementariuszem jest spółka z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (sp. z o.o. Sp. k.) może zostać założona w celu optymalizacji podatkowej oraz przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania.

Spółka komandytowa jest spółką, w której co najmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli bez ograniczeń (komplementariusz), jak i co najmniej jeden ze wspólników posiada ograniczoną odpowiedzialność (komandytariusz).

Dzięki sp. z o. o. sp. k. ograniczamy odpowiedzialność osób fizycznych za zobowiązania spółki. Jeśli funkcja komplementariusza jest pełniona przez spółkę z o.o., majątek osób fizycznych nie jest zagrożony. W tego rodzaju spółce eliminujemy zjawisko podwójnego opodatkowania. Osoba fizyczna, która jest komandytariuszem może wybrać sposób rozliczania na skalę ogólną, jak i z zastosowaniem stawki liniowej 19%. Spółka z o.o., która jest komplementariuszem powinna płacić podatek dochodowy od osób prawnych, ale tylko od części zysku jaka przypada na nią, a najczęściej jest to 2% max 5%.

Sp. z o.o. sp. k. to ciekawa konstrukcja, która pozwala zachować zalety spółki z o.o. i zredukować koszty podatkowe. Warto przypomnieć, że za zobowiązania sp. k. całym majątkiem odpowiadać będzie jedynie komplementariusz – a więc spółka z o.o. Drugi ze wspólników komandytariusz odpowiada jedynie do tzw. sumy komandytowej. Ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z o.o. pozostaje więc zachowana.

Spółkę komandytową reprezentuje komplementariusz. W przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. będzie to więc zarząd spółki z o.o.

Podsumowując konstrukcja spółki z o.o. sp. k. jest polecana przez Kancelarię Radcy Prawnego Krystiana Makowskiego głównie w większych przedsięwzięciach, przy których oszczędność na podatkach oraz minimalizacji odpowiedzialności osób fizycznych działających za Spółkę.

Więcej kwestii odnośnie założenia Spółki Komandytowej Kancelaria będzie w stanie Państwu podpowiedzieć po uzyskaniu kompletu informacji niezbędnych do założenia Spółki.

Porady prawne

Kategorie

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

+48 663 965 022