Zarejestrowanie znaku towarowego

Zarejestrowanie znaku towarowego

Słowo, slogan reklamowy, dźwięk, melodia, rysunek, kombinacja słów i elementów graficznych, kolory, hologramy, elementy wyróżniające adresów internetowych, postacie przestrzenne, a także każde oznaczenie, które pozwoli odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa to są znaki towarowe.

Znak towarowy identyfikuje towar bądź usługę z jego wytwórcą. W obecnych czasach, gdzie konkurencyjność jest tak duża, że każdy aspekt działalności ma istotne znaczenie, niezwykle ważne jest zabezpieczenie interesów prawnych do znaku towarowego, gdyż daje możliwość korzystania z wyłączności jego używania w obrocie gospodarczym.

Wspomnieć należy, iż daje on również wartość reklamową oferowanych towarów lub usług, a i jego wykorzystanie w zakresie optymalizacji podatkowej również stanowi istotny aspekt.

Kancelaria świadczy usługi zgłaszania znaków towarowych w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy co oznacza, iż podmiot uprawniony na możliwość wyłącznego posługiwania się znakiem towarowym w celach zawodowych lub zarobkowych. Ma ono charakter czasowy i terytorialny, co oznacza, że chroni ono znak towarowy wyłącznie przez określony czas (10 lat na terenie Polski) i jedynie na wyznaczonym terenie. Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy pieczę nad utrzymaniem ochrony praw ochronnych na znaki towarowe.

W przypadkach naruszeń prawa ochronnego inicjujemy lub uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych, dotyczących unieważnienia lub wygaszenia praw ochronnych na znaki towarowe. W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli znaków towarowych. W przypadku stwierdzenia kolizji praw prowadzimy negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowujemy umowy dotyczące znaków towarowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia praw do znaków towarowych.

Porady prawne

Kategorie

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

+48 663 965 022