Blog Details

Prosta Spółka Akcyjna

W dzisiejszych czasach bardzo dużo osób, mający pomysł na własny biznes, decyduje się na startup, czyli na niezależne przedsięwzięcie biznesowe, bazujące na innowacji, którego celem jest dynamiczny rozwój, poprzez stworzenie nowego produktu, usługi czy rozwiązania. W związku ze startupami zakładane są nowe spółki. Ustawodawca widząc wysoki wzrost zainteresowania tą formą działalności, zdecydował o utworzeniu nowego rodzaju spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA).  

PSA została wprowadzona do Kodeksu spółek handlowych ustawą o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w przepisach art. 3001 – 300 134,  które wejdą w życie z dniem 01.07.2021 r.

Zgodnie z założeniem ustawodawcy, PSA ma posiadać zarówno cechy spółki z o.o., jak i spółki akcyjnej. Cel PSA określony jest analogicznie jak w przypadku sp. z o.o. tj. jako każdy cel prawnie dopuszczalny. Cechą wspólną jest również możliwość utworzenia PSA przez jedną lub więcej osób, jednak wykluczone jest zawiązanie PSA przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy również zaznaczyć, że PSA tak jak pozostałe spółki kapitałowe wyposażona jest w osobowość prawną, w związku z tym powstaje odrębność spółki od jej akcjonariuszy, a co za tym idzie, akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Ustawodawca pomimo cech wspólnych, które mają łączyć PSA z pozostałymi spółkami kapitałowymi, w wielu kwestiach wprowadził całkowicie odmienne rozwiązania. Podstawowymi różnicami są: zmniejszona formalność, elektronizacja procedur, a także wysokość kapitału.  Ustawodawca tworząc PSA wprowadził przepisy umożliwiające rejestrację tej spółki za pomocą systemu elektronicznego oraz umożliwił swobodne kształtowanie umowy w zakresie struktury spółki i zasad jej funkcjonowania. Widzimy również dużą dysproporcję w wysokości kapitału spółki, bowiem kapitał akcyjny PSA może wynosić jedynie 1 złoty i nie ma on charakteru stałego, co oznacza, że jego wysokość nie jest wskazana w umowie PSA. Ponadto struktura majątkowa PSA opiera się na akcjach bez nominału, rozwiązanie takie umożliwia objęcie akcji za prawa niezbywalne, pracę czy świadczenie usług na rzecz spółki. Ustawodawca wprowadził także procedurę uproszczonego rozwiązania PSA, która umożliwia przejęcie całego majątku spółki przez jednego akcjonariusza.

Prosta spółka akcyjna, dzięki możliwości szybkiej rejestracji, braku nadmiernej formalności oraz korzystnych i wcześniej nie znanych rozwiązaniach, na pewno wzbudzi zainteresowanie wśród osób chcących założyć spółkę.

Kategorie

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

+48 663 965 022