Zakładanie spółek – Założenie Sp. z o.o.

Zakładanie spółek - Założenie Sp. z o.o.

Jeżeli zamierzasz założyć spółkę, potrzebujesz wsparcia przy jej zakładaniu. Sprawa jest dosyć skomplikowana, przy braku doświadczenia może się okazać, że założenia spółki zajmie Ci zdecydowanie więcej czasu i poniesiesz więcej kosztów, niż gdybyś skorzystał z usług Kancelarii.
Przy zakładaniu Spółki, w pierwszej kolejności musisz zdecydować jaką spółkę chcesz założyć. Do wyboru jest kilka Spółek przede wszystkim najbardziej popularna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółka komandytowa oraz inne spółki osobowe i kapitałowe. W zależności od Twoich potrzeb Kancelaria pomoże w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla każdej dzielności, a także wytłumaczy i pomoże wdrożyć się w różnice jakie pomiędzy nimi zachodzą.

Istotnym krokiem jest sporządzenie dokumentów do założenia Spółki w szczególności umowy spółki, która musi być stworzona dla każdego w sposób indywidualny i uwzględniający konkretne cele biznesowe, sytuację, potrzeby oraz relacje pomiędzy wspólnikami.

Po sporządzeniu dokumentów, jedyne co muszą zrobić wspólnicy to udać się do notariusza ewentualnie założyć profil zaufany w celu rejestracji Spółki w trybie przyśpieszony s24. Pozostałe czynności takie jak rejestracja spółki w Rejestrze przedsiębiorców, w Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pozostają w gestii Kancelarii Rady Prawnego Krystian Makowski.

Kancelaria Rady Prawnego Krystian Makowski dzięki bogatemu doświadczeniu pomoże w każdej sytuacji, niezależnie w jakiej zamierzają Państwo prowadzić swoją Spółkę. Założyliśmy już kilkaset podmiotów w kraju. Na bieżąco pomagamy w obsłudze założonych przez Kancelarię Spółek.

Cechy charakterystyczne Sp. z o.o.:

Najpowszechniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej spośród Spółek;
Brak odpowiedzialności Wspólników;
Ograniczona odpowiedzialność osób reprezentujących Spółkę;
Brak obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne;
Elastyczne formy zatrudnienia dla osób zarządzających Spółką;
Podatek dochodowy (w wysokości 9%) niższy o 10% niż przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skr. sp. z o.o.) jest to najpopularniejszy w Polsce rodzaj spółek handlowych. Założycielami spółki z o.o. może być każdy niezależnie od obywatelstwa czy też formy prowadzenia działalności. Do założenia wymagany jest kapitał w minimalnej wysokości 5 tys. zł.

Za zobowiązania odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy zasadniczo nie odpowiadają za zobowiązania spółki. W dalszej kolejności za zobowiązania Spółki odpowiada zarząd.
Spółkę z o.o. można założyć w tradycyjny sposób w formie aktu notarialnego lub przez Internet. Spółka z o.o. online może być założona w najprostszy sposób na portalu S24, który jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Teoretycznie może to zrobić każdy, jednakże z uwagi na konieczność optymalnego założenia Spółki oraz sporządzenia dodatkowo wymaganych dokumentów. Kancelaria Radcy Prawnego Krystian Makowski dysponuje narzędziami umożliwiającymi jej założenie szybko, bezproblemowo i z korzyścią dla beneficjentów tejże Spółki.

Podczas zakładania spółki z o.o. przez Internet system S24 możemy skorzystać z wzorca umowy przygotowanego dla Państwa po podaniu wymaganych danych. Przy zakładaniu tradycyjnym w formie aktu notarialnego należy spisać umowę spółki, która powinna zawierać wszelkie wymagania wskazane w ustawie kodeks spółek handlowych.

Firma spółki, czyli nazwa jaką chcemy wybrać powinna zawierać sformułowanie „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” bądź skrót „Sp. z o.o.” lub „Spółka z o.o.”. Siedzibą Spółki jest miejscowość, w której podejmujemy ona wszelkie działania biznesowe.

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku od osób prawnych. Stawka podatku w przypadku nowych Spółek jest to 9%.

Uchwałą wspólnicy wybierają zarząd, który składa się przynajmniej z jednego członka. Można ,,nadać” poszczególne pozycje w zarządzie i przyznać danej osobie stanowisko prezesa lub wiceprezesa ewentualnie może być jedynie dwóch Członków Zarządu. Aby zminimalizować problem podwójnego opodatkowania spółka może powołać zarząd. Szczegóły zostaną podane na etapie zakładania Spółki przez Kancelarię.

Na ten moment są to najważniejsze informacje dotyczące Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oczywiście jest więcej istotnych kwestii jednakże w tym temacie zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii w celu polecenia odpowiednich rozwiązań dla Państwa Spółki.

W przypadkach naruszeń prawa ochronnego inicjujemy lub uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych, dotyczących unieważnienia lub wygaszenia praw ochronnych na znaki towarowe. W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli znaków towarowych. W przypadku stwierdzenia kolizji praw prowadzimy negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowujemy umowy dotyczące znaków towarowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia praw do znaków towarowych.

Porady prawne

Kategorie

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

+48 663 965 022