Prawo przewozowe

Prawo przewozowe

Transport jest jednym z najważniejszych gałęzi gospodarki, a Polska w tym sektorze należy do liderów w Europie. Z transportem związanych jest wiele przepisów i norm prawnych, których spełnienie jest konieczne dla funkcjonowania firmy w tej branży. Oferujemy profesjonalną obsługę prawną w tym zakresie.

Kancelaria, w ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa przewozowego prowadzi sprawy związane z wieloma aspektami działalności firm spedycyjnych i przewozowych doskonale rozumiejąc specyfikę ich działalności. Pomagamy zarówno w nabyciu uprawnień transportowych i niezbędnych licencji, jak i sprawach dotyczących bieżącej działalności.

W czym Ci możemy pomóc?

W ramach działalności Kancelaria oferuje swoim Klientom szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu prawa przewozowego. Do najczęstszych form pomocy należą:
licencje transportowe,
konwencja CRM,
zawiązywanie i rozwiązywanie umów transportowych,
uszkodzenia towaru,
opóźnienia w dostarczeniu towaru,
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia transportowego,
reklamacje,
ubezpieczenia,
odpowiedzialność kierowców za wyrządzone szkody,
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) jak i spedytora,
reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej oraz ITD.

Kancelaria działa w interesie swoich Klientów, dbając w każdej sprawie, której się podejmie o szybkość i skuteczność. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszych usług, w poniższym linku znajdziesz dane kontaktowe.

Porady prawne

Kategorie

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

+48 663 965 022