czwartek, 28 kwiecień 2016 11:46

Zmiana ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Prawo o Stowarzyszeniach to ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104.), 20 maja 2016 r. weszła w życie, długo wyczekiwana jej nowelizacja. Poniżej zwrócę uwagę na kilka najważniejszych zmian wprowadzonych przez ustawodawcę.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Stowarzyszenia do prowadzenia swoich spraw będą mogły zatrudniać swoich członków.

Inna z wprowadzonych zmian pozwala Członkom Zarządu pobierać wynagrodzenie za pełnienie funkcji. Kolejna zmiana polega na tym, iż do założenia stowarzyszenia zamiast obecnych piętnastu osób, wystarczające będzie zebranie siedmiu osób zamierzających założyć stowarzyszenie, które uchwalą statut stowarzyszenia oraz wybiorą komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Do tej pory to komitet założycielski składał do rejestru sądowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia. Po zmianie ustawy to zarząd jest organem właściwym do złożenia takiego wniosku. Wniosek taki musi być podpisany przez wszystkich Członków Zarządu.

Wprowadzono również możliwość tworzenia przez Stowarzyszenia terenowe jednostki organizacyjne. Zgodnie z ustawą terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. Na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania.

Ponadto uregulowano, iż „W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).”

Nowelizacja wprowadza również szereg zmian w odniesieniu do zakładania oraz funkcjonowania stowarzyszenia zwykłego, o czym będzie mowa w kolejnym artykule.

Published in Porady prawne

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej ...

O Kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę klientów biznesowych oraz zapewnia usługi na rzecz klientów indywidualnych. Usługi kancelarii polegają na udzielaniu porad prawnych w różnych dziedzinach prawa.

Kontakt

  • Pn - Pt 10:00-18:00
  • ul. Czarnieckiego 30/31 lokal107, 73-110 Stargard
  • 663 965 022
  • [email protected]
Kancelaria Krystian Makowski © Wszystkie prawa zastrzeżone, realizacja: Guidance Group